2

זימן 16-נהלל 13, ת"אביב

כתובת הפרויקט

זימן 16 – נהלל 13

מספר בניינים

1

מספר קומות

10

מספר דירות

53

תכנון ואדריכלות

סטודיו אדריכלים

סטטוס פרויקט

בתכנון

זימן 16-נהלל 13, תל אביב

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון, פרטים נוספים יעלו בקרוב.