שרה אהרונסון – הירדן

שרה אהרונסון-הירדן, רמת גן

כתובת הפרויקט

שרה אהרונסון-הירדן

מספר בניינים

3

מספר קומות

31/27/27

מספר דירות

149/110/112

תכנון ואדריכלות

משרד כנף פרנס

סטטוס פרויקט

בתכנון

שרה אהרונסון-הירדן, רמת גן

מתחם התחדשות עירונית בו יקומו 3 מגדלים מפוארים עם שימושים מעורבים של מסחר ותעסוקה, הריסת 116 יחידות קיימות ובנייה של 348 יחידות דיור חדשות.
הפרויקט בשלבי תכנון.